W DNIU 19.04.2019. (WIELKI PIĄTEK) BIBLIOTEKA  BĘDZIE
CZYNNA W GODZINACH 8.00 - 15.00
zapraszamy na warsztaty

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 
EDUKACJA W RUCHU

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 15:30 w Bibliotece 
Pedagogicznej w Zabrzu
Szkolenie poprowadzi nauczyciel konsultant ROME METIS w Katowicach Pani Gabriela Niemiec

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Rejestracja uczestników: Formularz on-line    https://secure.metis.pl/formularze/doskonalenie.php?id=6617 )

 

 

 Dodatkowe: Informacje o szkoleniu  https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6642/t,edukacja.w.ruchu/

 

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 23 kwietnia 2019 r. 

z dopiskiem 568W/ZA na konto ROME METIS:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
plakat 


                                                                                                                                                                               
plakat

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zabrzu (koordynator powiatowy) informuje, iż podczas rozegranego w dniu 28 lutego 2019 r. półfinału powiatowego (II etapu) 

WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW

tytuł MISTRZA POWIATU oraz awans do III etapu - półfinału wojewódzkiego zdobyły następujące drużyny:

w kategorii klas 1-4 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Obrońców Westerplatte w Zabrzu

w kategorii klas 5-8 
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Obrońców Westerplatte w Zabrzu

III Etap - półfinał wojewódzki prowadzony przez koordynatora wojewódzkiego to test drużynowy.
Termin rozegrania półfinału wyznaczono na dzień 28 marca 2019 r. (czwartek) w Katowicach.

Zwycięskie drużyny, które osiągną także wymagane minimum punktowe zostaną zakwalifikowane do IV etapu konkursu: finału ogólnopolskiego.


   Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom

Prawa kobiet

Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Zabrzu


Senat  Rzeczpospolitej Polskiej  przyjął  uchwałę ustanawiającą  rok 2018  Rokiem  Harcerstwa


zestawienie bibliograficzne 

Związek Harcerstwa PolskiegoJednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego