icon

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w :
Programie wsparcia
Szkół i placówek oświatowych
Program ma na celu kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych 
w rozwiązywaniu ich problemów. Zadania będą realizowane we współpracy
z radą pedagogiczną w ramach kompetencji Biblioteki wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w
sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
 
Tematyka wspomagania proponowana przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach Filia w Zabrzu:
 
1. Popularyzacja kultury czytelniczej
2. Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat
dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz
kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów
literackich, naukowych i popularnonaukowych
3. Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów 
we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru
komunikatów medialnych
4. Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności
wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
5. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy 
biblioteki szkolnej

6. Wykorzystanie TIK w nauczaniu
7. Bezpieczeństwo w sieci
8. Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki 
w obszarze obsługi nowych technologii
9. Otwarte zasoby edukacyjne – wykorzystanie w nauczaniu bezpiecznych
zasobów sieci

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wsparcia – wystarczy się
zgłosić do Biblioteki, ustalić warunki udziału placówki.
 

 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin