Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy
w Katowicach - Filia w Zabrzu

GŁÓWNE ZADANIA BIBLIOTEKI TO:

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych oraz osób - zainteresowanych zbiorami placówki
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów służących podnoszeniu poziomu edukacji
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
- udzielanie pomocy i instruktażu bibliotekarzom szkolnym
- współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi  bibliotekami

Warsztat informacyjny biblioteki tworzą:

 - katalogi główne: alfabetyczny i rzeczowy
 - katalogi pomocnicze: matura 2005, silesiana, czasopism, słowników, encyklopedii, kaset video,
analiz literackich
 - kartoteki: zagadnień, tekstowa, regionalna, fotografii, zestawień bibliograficznych.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki obejmujące w szczególności:

 - literaturę z zakresu reformy edukacji
 - literaturę z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych (psychologii, socjologii),
 - literaturę dotyczącą Unii Europejskiej
 - publikacje naukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 - literaturę piękną i obcą,
 - piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 - materiały pomocne w edukacji regionalnej,
 - materiały pomocne w edukacji ekologicznej,
 - zbiór ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego,
 - materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
 - czasopisma fachowe dla nauczycieli.