Zaproszenie na seminarium  

"KSIĄŻKA  NA PIĄTKĘ , ZNAKOMITY POCZĄTEK : ROZDANIE DRUGIE"


Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Katowicach filia w Zabrzu zapraszają nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli-polonistów
pracujących we wszystkich typach szkół do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium, które
jest realizowane w ramach projektu "Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie".
Projekt ten jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu "Promocja czytelnictwa".


Seminarium odbędzie się 25 października 2018 roku w budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze).

więcej informacji

Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu pozostają po stronie uczestnika.
Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, zgłoszeń można dokonywać przez wysłanie
zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na adres: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl
               100 lecie odzyskania przez Polskę  Niepodległości


    Zestawienie bibliograficzne
                           dotyczące historii odzyskania niepodległościSejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom

Prawa kobiet

Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Zabrzu


Senat  Rzeczpospolitej Polskiej  przyjął  uchwałę ustanawiającą  rok 2018  Rokiem  Harcerstwa


zestawienie bibliograficzne 

Związek Harcerstwa PolskiegoJednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego