WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wojewódzkim
"Wielka Liga Czytelników".

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych
i organizowany  jest na dwóch poziomach : klasy 1-3 i 4-7
Warunkiem udziału jest pobranie formularza zgłoszeniowego
ze strony  
http://wielka-liga.pl/zgloszenia/ Następnie wypełniony,
opieczętowany i podpisany formularz należy dostarczyć
do koordynatora powiatowego, którym jest:


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.Lompy w Katowicach,
Filia w Zabrzu
ul. 3 Maja 12
41-800 Zabrze
tel. 32 271 02 28
e-mail:  zabrze@pbw.katowice.pl

REGULAMIN
Termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego mija 15 stycznia 2018 roku

 


WARSZTATY - bezpłatne

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także nauczycieli świetlic, pedagogów szkolnych i logopedów na warsztaty System  Edukacji PUS "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź". Edukacja językowa z elementami logopedii

Zajęcia poprowadzi pani Dorota Marcinkowska z Wydawnictwa  EPIDEIXIS

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 15.15  w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

w  Katowicach filia Zabrze.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 lutego 2018 r.

WARSZTATY - płatne

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zabrzańskich szkół oraz przedszkoli na warsztaty prowadzone we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

 

Miejsce warsztatów: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w  Zabrzu

 

Lp.

TYTUŁ - KOD

TERMIN

PROWADZĄCY

1.

Zabawy wyciszające na każdą porę roku – 592W/Zb

07.12.2017

(zmiana daty  na 14.12.2017)

(czwartek)

godz. 1500

zapisy od 13.11.2017

Gabriela Niemiec

2.

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej –  597W/Zb

08.01.2018

(poniedziałek)

godz. 1500

zapisy od 20.12.2017

Sebastian Koczy

3.

Komputer – internet - dziecko. Szanse i zagrożenia świata wirtualnego – 550W/Zb

12.02.2018

(poniedziałek)

godz. 1430

zapisy od 22.01.2018

Sebastian Koczy

4.

Rysowanki, malowanki, ulepianki, czyli jak małym dzieciom mówić
o sztuce –  585W/Zb

26.02.2018

(poniedziałek)

godz. 1500

zapisy od 05.02.2018

Gabriela Wawrzynek

5.

Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji – 591W/Zb

14.03.2018

(środa)

godz. 1500

zapisy od 21.02.2018

Gabriela Niemiec

6.

Cyberprzemoc - sposoby radzenia sobie z nią – 523W/Zb

kwiecień/maj 2018

(termin będzie podany w późniejszym czasie)

godz. 1500

 

Jolanta Leśniak

Sebastian Koczy

 

Zapisy na szkolenia przyjmowane są w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Katowicach Filii w Zabrzu od dnia podanego w tabeli. Koszt każdego szkolenia wynosi
20 zł. 

 
WAŻNE INFORMACJE

ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W SZKOLENIACH

PROWADZONYCH PRZEZ ROM-E „METIS”

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapiszą się na nie (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zabrzu.

Opłatę za szkolenie można uiścić jedynie poprzez przelew, minimum  7 dni  roboczych przed terminem szkolenia.

W tytule przelewu należy wpisać KOD szkolenia podany w materiałach informacyjnych biblioteki oraz DANE osoby/osób lub instytucji, na które ma być wystawiona faktura.
Faktury oraz zaświadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E „Metis” nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur.

Prosimy również o wcześniejsze poinformowanie biblioteki, jeśli rezygnują Państwo ze szkolenia, by inne zainteresowane osoby mogły   z niego skorzystać.

 
Konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat:

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

ul. Drozdów 21 i 17

40-530 Katowice