GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACJI
I
Od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 roku biblioteka będzie czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.00.

W okresie od 06 sierpnia do 24 sierpnia biblioteka będzie nieczynna 


               100 lecie odzyskania przez Polskę  Niepodległości

Zestawienie bibliograficzne

dotyczące historii odzyskania niepodległości


Prosimy o zapoznanie się z nowelizacjami  wprowadzonymi w regulaminie  korzystania ze zbiorów bibliotecznych

Regulamin
Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom

Prawa kobiet

Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Zabrzu


Senat  Rzeczpospolitej Polskiej  przyjął  uchwałę ustanawiającą 

 rok 2018  Rokiem  Harcerstwa


zestawienie bibliograficzne 

Związek Harcerstwa PolskiegoJednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego