Uwaga czytelnicy

W dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) biblioteka nie będzie udostępniała zbiorów
z powodu narady plenarnej pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Katowicach.

 


               100 lecie odzyskania przez Polskę  Niepodległości

Zestawienie bibliograficzne

dotyczące historii odzyskania niepodległościSejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom

Prawa kobiet

Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek i artykułów z czasopism dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Zabrzu
WARSZTATY - płatne

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zabrzańskich szkół oraz przedszkoli na warsztaty prowadzone we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

 

Miejsce warsztatów: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w  Zabrzu

 

Lp.

TYTUŁ - KOD

TERMIN

PROWADZĄCY

1.

Zabawy wyciszające na każdą porę roku – 592W/Zb

07.12.2017

(zmiana daty  na 14.12.2017)

(czwartek)

godz. 1500

zapisy od 13.11.2017

Gabriela Niemiec

2.

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej –  597W/Zb

08.01.2018

(poniedziałek)

godz. 1500

zapisy od 20.12.2017

Sebastian Koczy

3.

Komputer – internet - dziecko. Szanse i zagrożenia świata wirtualnego – 550W/Zb

12.02.2018

(poniedziałek)

godz. 1430

zapisy od 22.01.2018

Sebastian Koczy

4.

Rysowanki, malowanki, ulepianki, czyli jak małym dzieciom mówić
o sztuce –  585W/Zb

26.02.2018

(poniedziałek)

godz. 1500

zapisy od 05.02.2018

Gabriela Wawrzynek

5.

Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji – 591W/Zb

14.03.2018

(środa)

godz. 1500

zapisy od 21.02.2018

Gabriela Niemiec

6.

Cyberprzemoc - sposoby radzenia sobie z nią – 523W/Zb

22.05. 2018

(wtorek)

godz. 1500

zapisy do 15.05.2018

 

Sebastian Koczy

 

Zapisy na szkolenia przyjmowane są w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Katowicach Filii w Zabrzu od dnia podanego w tabeli. Koszt każdego szkolenia wynosi
20 zł. 

 
WAŻNE INFORMACJE

ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W SZKOLENIACH

PROWADZONYCH PRZEZ ROM-E „METIS”

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapiszą się na nie (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zabrzu.

Opłatę za szkolenie można uiścić jedynie poprzez przelew, minimum  7 dni  roboczych przed terminem szkolenia.

W tytule przelewu należy wpisać KOD szkolenia podany w materiałach informacyjnych biblioteki oraz DANE osoby/osób lub instytucji, na które ma być wystawiona faktura.
Faktury oraz zaświadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E „Metis” nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur.

Prosimy również o wcześniejsze poinformowanie biblioteki, jeśli rezygnują Państwo ze szkolenia, by inne zainteresowane osoby mogły   z niego skorzystać.

 
Konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat:

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

ul. Drozdów 21 i 17

40-530 Katowice


Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego